Nimue A.I. Cleansing Cream
Nimue A.I. Cleansing Cream (S1254)
5 ml

Nimue A.I. Neck & Decolette Cream*
Nimue A.I. Neck & Decolette Cream* (S1232)
5 ml

Nimue A.I. Day Cream
Nimue A.I. Day Cream (FPL001)
50 ml Tube

Banner, NMU, A.I*
Banner, NMU, A.I* (D770-NMU-3106A)
50 x 150 cm, stofbanner
Nimue A.I. Eye Serum
Nimue A.I. Eye Serum (FPL003)
15 ml Tube

Nimue A.I. Cleansing Cream
Nimue A.I. Cleansing Cream (FPL006)
100 ml Tube

Nimue A.I. Face Serum
Nimue A.I. Face Serum (FPL004)
30 ml Tube

Nimue A.I. Luxus Travel Box*
Nimue A.I. Luxus Travel Box* (S1230)
5 ml of each of the 4 products

Nimue A.I. Night Cream
Nimue A.I. Night Cream (FPL002)
50 ml Tube

Nimue A.I. Neck & Decolleté Cream*
Nimue A.I. Neck & Decolleté Cream* (FPL005)
50 ml Tube

Nimue A.I. Launch Basic Starter Deal
Nimue A.I. Launch Basic Starter Deal (NMUAIA)
3 of 4 products (Serum + Creams + Eye)
Nimue A.I. Launch Large Starter Deal
Nimue A.I. Launch Large Starter Deal (NMUAIB)
6 of each creams, eye, serum w. 15% disc