Beskyttelse af vores miljø, beskyttelse af vores natur og bekæmpelse af kræft har i mere end 10 år været et fokusområde for Insight Cosmetics Group. Her er nogle af de initiativer, vi foretager os:

Kulstofudligning

For at holde den globale opvarmning på et bæredygtigt niveau, enedes det internationale samfund om et mål om at begrænse den gennemsnitlige stigning af jordens temperatur til 2° C over det præindustrielle niveau. For at nå dette mål har vi et globalt budget på ca.750 milliarder ton CO₂ indtil år 2050. Det betyder, at hver person på jorden har et årligt budget på ca. 2,3 ton CO₂.

Insight Cosmetics Group sender mere end 100.000 pakker hvert år, og vi er opmærksomme på, at især transport af produkter og mennesker er en af de store bidragydere til CO₂-forurening. For at sikre, at vores kunder kan bestille deres produkter med god samvittighed, køber Insight Cosmetics Group hvert år udligningen (neutraliseringen) af 430.000 kg CO₂-drivhusgasser fra guldcertificerede Atmosfair-projekter. Denne mængde CO₂ beregnes på grundlag af vægt og rejseafstand for hver enkelte pakke plus det årlige mål for hver af vore medarbejdere, bestemt af det internationale samfund.

 

Natur

I 2012 besluttede vi at adoptere den dengang nyligt fundne orangutangbaby Ruthie, der nu er blevet stor og fræk. Lige siden har vi finansieret Save the Orangutan-organisationen på Borneo med missionen om at redde og beskytte den stærkt truede orangutang og dens levesteder.

Kræft

Brystkræft er noget enhver kvinde frygter, og noget vi desværre stadig ser alt for ofte blandt vore kunder. I mere end 10 år har vi derfor finansieret Cancer Society's Research Center.