Vores privatlivspolitik

Korrekt behandling af dine personlige oplysninger er ekstremt vigtig for os. Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Insight Cosmetics Group A/S (”ICG” eller ”vi”) samt vore tilknyttede selskaber indsamler og behandler oplysninger om dig.


Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vore hjemmesider.

1. Hvem er dataansvarlig

Insight Cosmetics Group A/S, cvr-nr. 12322496, Hejreskovvej 20, 3490 Kvistgård, Danmark, er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

2. Hvorfor indsamler og behandler vi dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler udvalgte personlige data som dit navn, din adresse, din e-mail og dit telefonnummer iht. ICG’s til enhver tid legitime interesser:


Markedsføring og nyhedsbreve:

Når du tilmelder dig til vores elektroniske og/eller fysiske nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, adresse, e-mailadresse og evt. telefonnummer. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, og markedsføringsformålene sker ifølge den gældende lovgivning, herunder kravet om indhentelse af samtykke før udsendelse af elektronisk markedsføring såfremt nødvendigt. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på info@icgroup.dk (fysisk materiale) eller ved at benytte afmeldingslinket i bunden af e-mailen på nyhedsbreve (elektronisk materiale).

ICG henvender sig med vore elektroniske nyhedsbreve alene til erhvervskunder (se vore salgs- & leveringsbetingelser). Ved udsendelse af elektroniske nyhedsbreve til erhverv, kræver lovgivningen ikke forudgående accept fra modtagers side, såfremt vi har en legitim interesse i fremsendelsen. Til gengæld finder man altid i bunden af vore elektroniske nyhedsbreve en mulighed for afmelding, ligesom vi gennemfører og opbevarer en intern audit til dokumentation af vores legitime interesse. Vi sender ikke elektroniske nyhedsbreve til ikke professionelle kunder, med mindre vi har en aktiv godkendelse herpå.

Kundeservice og kommunikation:

Når du henvender dig til kundeservice eller kommunikerer med Insight Cosmetics Group A/S i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser, fremsende ordrebekræftelse og faktura.

Når vi sender dig varer, placerer vi dit navn, adresse og telefonnummer på en label, som placeres udenpå pakken med dine varer. Dette sker for at vi kan bruge disse oplysninger til at kontakte dig, hvis der er spørgsmål eller problemer i forbindelse med forsendelsen af din ordre, og for at der kan sendes en SMS til dig med information om status på din forsendelse, eller information om at forsendelsen er afleveret på den valgte adresse.

Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender disse via e-mail.


Brug af hjemmeside:

Vi har adgang til oplysninger om besøgende på vore hjemmesider samt de besøgendes brug af hjemmesiderne og disses funktioner. Når du har besøgt en af vore hjemmesider, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi ligeledes de yderligere oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret samt leveringsønsker.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. Ligeledes er formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

De indsamlede data behandles på grundlag af vores legitime interesse i at opnå kendskab til din anvendelse af hjemmesiden (denne information bruges til at forbedre hjemmesiden). Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden.

 

Andre formål:

Ud over ovenstående formål kan vi ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.


Retsgrundlaget for behandlingen er i alle tilfælde EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til fx DHL, PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiderne, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

Ovennævnte virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4. Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til os. Vi vil herefter slette personoplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske via mail til info@insightcosmetics.com.

5. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til direkte markedsføring, profilering og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Insight Cosmetics Group A/S 
Hejreskovvej 20
3490 Kvistgård, Danmark
E-mail: 
info@icgroup.dk
Telefon: +45 3332 3322

Alle forhold og konflikter, der måtte opstå i forbindelse med brug af vores hjemmeside og andre services, er som udgangspunkt underlagt Dansk lovgivning, subsidiært Europæisk lovgivning i det land hvor vores leveranceselskab er hjemmehørende.

6. Sikkerhed

Vi lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysninger tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

7. Opbevaring af personoplysninger

Vi sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Oplysninger kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan man altid kontakte Insight Cosmetics Group A/S via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., Danmark omkring vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

9. Cookies

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger.

Første gang du lander på vores hjemmeside, ser du et banner med information om, at vi bruger cookies. Ønsker du slet ikke, at vi sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.