Liquid & Powder Enhancement Troubleshooting

SPRICKOR

Möjlig orsak

Felaktig Mix Ratio

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Använd en 1,5 vätksa till 1 pulver för din Mix Ratio, för optimala resultat
• Säsongsförändringar kan påverka blandningsförhållandet. Kalibrera blandningsförhållandet för varje säsong för att korrigera inför fukt- och temperaturförändringar
• Använd SOLAROIL™ dagligen för att hålla produkten flexibel

 

Möjlig orsak

Överfilning av produkten                    

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Undvik grova filar och hårthänt filning
• Elektriska filar som används på nylagt material kan orsaka överfilning vilket I sin tur leder till sprickor och att produtken bryts ner I förtid

 

Möjlig orsak

Blanda produktsystem

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Arbeta i systemet genom att använda CND™ Sculpting Powders tillsammans med CND™ SculptingLiquids

 

BUBBLOR

Möjlig orsak

Felaktig Mix Ratio

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Använd en 1,5 vätksa till 1 pulver för din Mix Ratio, för optimala resultat
• Säsongsförändringar kan påverka blandningsförhållandet. Kalibrera blandningsförhållandet för varje säsong för att korrigera inför fukt- och temperaturförändringar

 

Möjlig orsak

Blöt NailPrime
Lösningsmedel i NailPrime stängs in I produkten och kan då avdunsta och orsaka bubblor

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Applicara aldrig produkt över blöt NailPrime

 

Möjlig orsak

Felaktig Applikationsteknik
Penseln kan trycka in eller överföra bubblor in I produkten

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Försäkra dig om att alla penselhår är dränkta med vätska innan varje applikation startar genom att pressa penseln mot botten av din dappen dish och på så vis pressa ut luftbubblor ur penseln
• Pressa och smootha produkten I lugnt tempo för att undvika bubblor

 

Möjlig orsak

Överdriven krympning av produkten orsakat av hög temperature eller för blöt Mix Ratio

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Använd en bordslampa som inte blir för varm
• Håll en normal rumstemperatur på 21-23 grader
• Använd en 1,5 vätksa till 1 pulver för din Mix Ratio, för optimala resultat

 

LIFTING

Möjlig orsak

Produktkontaminering

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Använd en separate pensel för varje vätska
• Förvara dina penslar korrekt, utom risk för dam och andra föroreningar
• Rengör endast din pensel din skulpteringsvätska
• Låt inte penselhåren komma I kontakt med olja
• Använd endast tillräckligt med vätska I din dappen dish som behövs för varje enskild behandling och rengör din dappen dish mellan varje kund. Spara ALDRIG vätskan till nästa kund.
• Avlägsna nogrannt all stärkelse som finns i penselhåren I nya penslar innan första användningen
• Arbeta alltid i kompletta system för att förhindra produktföroreningar
• Håll din arbetsstation ren och dammfritt för att förhindra att produkterna förorenas

 

Möjlig orsak

Nagelprodukter kan inte fästa optimalt på en skadad nagelplatta

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Undvik grova filar, hårdhänt filande, elektriska filar som kan skada eller tuna ut den naturliga nageln
• Klipp eller dra ALDRIG bort produkt från nageln vid återbesök. Detta orskar skador den naturliga nageln och tunnar ut den avsevärt

 

Möjlig orsak

Blanda produktsystem

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Arbeta i systemet genom att använda CND™ Sculpting Powders tillsammans med CND™ SculptingLiquids

 

Möjlig orsak

Otillräcklig P.R.E.P.

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Följ stegen noga i P.R.E.P.

 

Möjlig orsak

Felaktig Applikation

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Följ CNDs steg-för-steg guide för applikation för att försäkra dig om att
Produkten har full kontakt till den naturliga nageln och superb vidhäftning av produkten
• Undvik att komma i kontakt med huden. Produkt som kommer I kontakt med huden under applikationen kommer att orsaka lifting inom ett par timmar, oavsett om produkten slutfilas fint och ser bra ut när kunden går från salongen
• Lämna alltid en tunn, jämn marginal längs nagelbandet och nagelns sidor för att undvika hudkontakt

 

Möjlig orsak

Felaktig Mix Ratio

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Använd en 1,5 vätksa till 1 pulver för din Mix Ratio, för optimala resultat
• Säsongsförändringar kan påverka blandningsförhållandet. Kalibrera blandningsförhållandet för varje säsong för att korrigera inför fukt- och temperaturförändringar

 

GULNAT MATERIAL

Möjlig orsak

Blöt Acid-based Primer använd CND™ NailPrime

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Arbeta endast inom systemet och

 

Möjlig orsak

Produktkontaminering

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Använd en separate pensel för varje vätska
• Förvara dina penslar korrekt, utom risk för dam och andra föroreningar
• Rengör endast din pensel din skulpteringsvätska
• Låt inte penselhåren komma I kontakt med olja
• Använd endast tillräckligt med vätska I din dappen dish som behövs för varje enskild behandling och rengör din dappen dish mellan varje kund. Spara ALDRIG vätskan till nästa kund.
• Avlägsna nogrannt all stärkelse som finns i penselhåren I nya penslar innan första användningen
• Arbeta alltid i kompletta system för att förhindra produktföroreningar
• Håll din arbetsstation ren och dammfritt för att förhindra att produkterna förorenas

 

YTFROSTING

Möjlig orsak

Snabb avdunstning av akrylvätska under Applikationen kan orsaka ytfrosting Ovanpånageln                                         

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Unvik drag och direkt vind från AC agregat eller element vilket orsakar detta fenomen

 

KLIANDE, BRÄNNANDE KÄNSLA, RODAD ELLER IRRITATIONN

Möjlig orsak

Felaktig applikation

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Förhindra kontakt med huden. Skulpteringsvätska ska aldrig komma I kontakt med huden under applikationen
• Använd korrekt Mix Ratio för att förhindra att vätska rinner ner I huden
• Använd aldrig vätska utan pulver
• Rör aldrig ansiktet med händer som är förorenad med Fildamm eller akrylvätska

 

Möjlig orsak

Skador i naglarna

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Använd en lätt hand när du filar. Använd inga grova filar vare sig vid någon typ av filning, för att förhindra friktionsbrännskador
• Klipp eller dra ALDRIG bort produkt från nageln vid återbesök. Detta orskar skador den naturliga nageln och tunnar ut den avsevärt
• Använd aldrig en elektrisk fil på den naturliga nageln, oavsett bit
• Använd aldrig för små tippar som kan orsaka att nagelplattan pressas ihop och släpper från nagelbädden

 

Möjlig orsak

Kemiska skador

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Undvik all kontakt med mjuka vävnader
Med alla kemikalier I salongen
• Överdriven användning av formaldehydinnehållande produkter kan orsaka hyponychium att fäster på ett onaturligt sätt på undersidan av förlängningen kanten bildar en smärtsam pterigium

 

Möjlig orsak

Otillräcklig P.R.E.P.

TÄNKBARA LÖSNINGAR

Följ stegen noga i P.R.E.P.

 

Möjlig orsak

Att förhindra lifting mellan behandlingarna minskar möjligheten för bakterier att stängas in mellan produkten och den naturliga nageln

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Följ systematiskt CND-stegen i P.R.E.P. för att säkerställa god vidhäftning
• Arbeta alltid inom systemet för att säkerställa fullständig härdning och optimala resultat
• Använd alltid produkten med en medium våt konsistens (1,5 till 1 Vätska till Pulver) för optimala resultat
• Skydda den naturliga nageln från skador för optimal vidhäftning
• "Limma" aldrig ett område med lifting. Att göra det kan stänga in opportunistiska bakterier mellan naturlig nagel och produkten och orsaka bakterieinfektioner

Problemlösning i zon 1-3

Problemlösning i zon 1

Curling dvs när den naturliga nageln separerar från materialet

Möjlig orsak

Felaktig mix

Lösning

Var noga med att arbeta med rätt mix. Kontrollera din mix med jämna mellanrum

 

Möjlig orsak

För tjockt med material

Lösning

När du kortar ner nageln, glöm inte att fasa ut. Pressa & guida materialet på plats, mer materiel ger inte mer styrka. Tunna ut tippen, innan du applicerar material

 

Möjlig orsak

Förstörda nagelplattor pga överfilning m.m.

Lösning

Undvik att klippa bort material. Använd endast 240 grit på naturlig nagel

 

Möjlig orsak

Uttorkad nagel

Lösning

Använd Solar oil dagligen både för naturlig nagel och material. Undervisa kunden om vikten av dagligt bruk med SolarOil™.

 

Center pocket lifting

Möjlig orsak

För våt mix

Lösning

Var noga med att använda rätt mix

 

Möjlig orsak

Dålig P.R.E.P

Lösning

Var alltid noggrann med P.R.E.P, skrubba ordentligt med Scrubfresh™

 

Problemlösning i zon 2

Sprickor

Möjlig orsak

Fel mix, för våt eller förtorr

Lösning

Använd rätt mix för att försäkra dig om korrekt styrka och flexibilitet

 

Möjlig orsak

Förstörd naturlig nagel

Lösning

Undvik att fila på naturlig nagel

 

Möjlig orsak

Förorenade produkter

Lösning

Korrekt salongshygien. Förvara dina verktyg & produkter på ett korrekt sätt. Preparera din nya pensel enligt instruktioner.

 

Möjlig orsak

Avbrott i härdningen

Lösning

Fil med 180 grit på ny- lagt material, absolut inte lägre. Blanda aldrig olika produktmärken.

 

Möjlig orsak

Naglarna för långa

Lösning

Vikten av konsultation, korta ner till en längd som passar kunden.

 

Möjlig orsak

Sprickor i stressområdet

Lösning

Applicera lite mer materi- al över det utsatta området

 

Möjlig orsak

Sprickor i befintligt material

Lösning

Klipp aldrig bort material

 

Problemlösning i zon 3

Lyft

Möjlig orsak

Dålig P.R.E.P

Lösning

Var noggrann med förarbetet. Förorenade nagelplattor motverkar korrekt vidhärdning. Kontrollera att ”döda hudceller” är ordentligt avlägsnade. Skrubba ordentligt med Scrubfresh. 90 % av alla släpp beror på dålig P.R.E.P

 

Möjlig orsak

Naturliga naglar i dåligtskick

Lösning

Undvik att tunna ut naturlig nagel. Vid ”remove shine” i P.R.E.P endast 240 grit och i växtriktning. Var försiktig då du filar bort/ tunnar ut material vid återbesöken.

 

Möjlig orsak

Klippt bort material

Lösning

Materialet skall på ett kor- rekt sätt tunnas ut, inte klippas bort

 

Möjlig orsak

Fel mix för våt eller torr

Lösning

Rätt mix. Felaktig mix ger dålig vidhäftning och felaktig polymerisering

 

Möjlig orsak

Otillräckligt med material eller otillräcklig kontakt mot nagelplattan

Lösning

Pressa & guida materialet på plats, även för att pressa ut luften. Se till att det inte fattas materialnågonstans

 

Möjlig orsak

Material kommit i kontakt med huden

Lösning

Se till att ha en millimeters mariginal till nagelbandet