Försäljnings- och leveransvillkor

Insight Cosmetics Group AB (ICG) levererar varor och tjänster till professionella. Till professionella räknas personer eller verksamheter som driver en registrerad verksamhet i kosmetikbranschen. Hit räknas även personer som som har genomfört eller är under pågående utbildning, accepterad av ICG.

I speciellt utvalda fall är det möjligt för konsumenter att köpa varor i vår eShop. För dessa villkor och leveranser - se sista stycket "Villkor, inte företag."

Följande allmänna leveransvillkor gäller för alla leveranser från Insight Cosmetics Group A/S, såvida inte andra överenskommelser skriftligen ingått:

 

Beställning och hantering

Beställningar kan göras antingen via vår eShop, per telefon eller via e-post. Alla beställningar anses bindande av kunden omedelbart efter orderbekräftelse. Detta gäller även kurser och andra tjänster.

Alla beställningar bearbetas så snabbt som möjligt utan dröjsmål.

 

Leveranstid och transport

Beställda varor sänds från ICG till kunden, vilket innebär att kunden betalar frakten och ansvarar för varorna så snart de lämnar ICGs lager. Transporten sker vanligen med Post Danmark och Post Nord Sverige.

Beställningar mottagna före kl. 13:00 skickas samma dag och levereras vanligtvis 1-3 dagar senare (gäller vardagar).  

Beställningar som görs på vår eShop och överstiger 500 kr skickas fraktfritt. Beställningar som görs på telefon eller via mail skickas fraktfritt när de överstiger 3 000 kr. I övriga fall tillkommer fraktavgift.

Kunden ansvarar för att se till att ICG har korrekt information gällande för- och efternamn för utlämnande av varor samt korrekt leveransadress. Om leveransen, på grund av omständigheter från kundens sida inte kan levereras eller avhämtas under angiven period, kräver ICG en avgift för att täcka de kostnader som uppstår vid retur eller eftersändning.

 

Priser, betalning och äganderättsförbehåll

Alla priser anges exkl. moms. ICG förbehåller sig rätten att korrigera inköpspriset vid eventuella inmatningsfel, tryckfel eller utsålda varor. Om varorna inte betalas med kreditkort vid beställningen och ingenting annat är avtalat skickas varorna mot faktura.

ICG erbjuder alla kunder betalning mot faktura, förutsatt att kunden har en oklanderlig betalningshistorik och beställningens totala värde ligger inom den standard-kreditgräns Insight Cosmetics Group arbetar utifrån. Kreditgränsen kan ökas över tid, så länge en solid betalningshistorik sker obrutet. Om kundens initiala beställningsvärde överskrider den fasta kreditgräns ICG arbetar efter behöver kunden göra en förskottsbetalning av belopp som överstiger den ursprungliga kreditgränsen, varpå varorna skickas ut efter det att pengarna är ICG tillhanda. 

Fakturadatum räknas från det datum beställningen behandlas, packas och skickas från vårt lager.

Eventuella rabatter gäller alltid aktuella inköpspriser och kan inte kombineras med varandra eller med andra erbjudanden, kampanjer eller liknande. Rabatter och kampanjer kan fram till tidpunkten för leverans när som helst återkallas av ICG, utan förvarning.

Om kunden inte följer en betalningsfrist eller om kundens kreditgräns överskrids, sänds fakturan vidare för efterföljande krav. För påminnelser gällande utebliven betalning tillkommer en avgift på 200 kr. Om en andra påminnelse krävs för ett förfallet belopp och en avbetalningsplan inte upprättats överlämnas ärendet till inkasso.

ICG behåller nyttjanderätt tills varorna levereras och inköpspriset korrigeras.

 

Restorderservice

ICGs målsättning är att vara lagerförande på samtliga 5 000 varor med en leveranskapacitet på 97,5%. Som ett resultat av ett flertal faktorer såsom den stora variationen i efterfrågan, utomeuropeisk containertransport, råvarubrist och tillverkningsserier hos våra leverantörer kan det dock löpande förekomma att varor blir restnoterade.

Så snart dessa varor åter finns i lager levereras dessa automatiskt med din nästa beställning. Om värdet av de restnoterade varorna överstiger 375 kr kommer varorna att att levereras omedelbart och fraktfritt.

 

Reklamation av varor

Kunden måste kontrollera varan så snart den tas emot på leveransadressen. Eventuella fel eller brister vid leverans från ICG, måste åberopas omedelbart, och senast 4 dagar efter mottagandet av leveransen. Det är kundens ansvar att förklara och påvisa hur felet yttrar sig.

Kosmetiska produkter med en hållbarhetstid på mindre än 30 månader före öppningen (från tillverkningsdatum) är markerade med utgångsdatum enligt kosmetikadirektivet. Om kunden vill göra en reklamation gällande återstående hållbarhet på produkter som levereras måste även detta ske senast 4 dagar efter mottagandet av produkterna.

Om en vara är transportskadad skall en reklamation göras till transportören (ex. posten). Behåll då emballaget och förpackningen i sådant tillstånd att den kan inspekteras av posten för godkännande av reklamation.

Reklamerade varor måste returneras till ICG inom 8 dagar efter reklamationen registrerats och returnummer har upprättats. Reklamerade varor kontrolleras och en kreditfaktura upprättas sedan av ICG (se Retur av varor).

 

Retur av varor

Om det inte handlar om reklamationer tas varor inte i retur, om inte en särskild överenskommelse med ICG avtalats. Om detta avtalats ska varorna returneras på kundens bekostnad, i säljbart skick och i originalförpackning.

Alla returnerade varor måste - oavsett returens anledning - vara säkert förpackade och emballaget ska tydligt märkas med ett 6-siffrigt returnummer, utfärdat av ICG, i varje enskilt fall. Returen måste göras till ICG senast 8 dagar efter det att överenskommelse skett och returnummer har upprättats, i annat fall annulleras både returnummer och möjligheten till att returnera varorna.

 

Varor ska återsändas till adressen nedan:

Insight Cosmetics Group

Hejreskovvej 20C

3490 Kvistgård

Danmark

Ansvarsbegränsning

I den mån det är möjligt ansvarar ICG enligt produktansvarslagen för produkterna gentemot kunden. ICGs ansvar är begränsat till produktansvar vilket inte innefattar ansvar för förlorade löner, transporter, driftkostnader etc. ICG tar inget ansvar till följd av kundens legala relationer med tredje part.

 

Kurser

Alla kursanmälningar är bindande. Strax efter din kursanmälan skickas en bekräftelse av din registrering tillsammans med en faktura eller en delfaktura. Fakturan måste betalas inom den tidsfrist som anges. Bristande betalning anses ej vara en annullering av din bindande anmälan.

Om du blir förhindrad att deltaga på kursen och meddelar oss senast 3 veckor före kursstart, kan du använda beloppet på en annan kurs inom 3 månader.

Om du avbokar din kurs 21 dagar före kursstart krediteras 75% av kursavgiften. För avbokningar mottagna mellan 8 och 20 dagar före kursstart krediteras 25% av kursavgiften. Avbokningar som sker senare än 8 dagar innan kursstart eller om du uteblir från kursen återbetalas ej. Avbokning av kursanmälan ska ske skriftligen till info@icgroup.se.

Kursplatsen kan överlåtas till annan person så länge de förkunskaper som krävs uppfylles. Om detta ska kunna ske måste ICG meddelas senast dagen före kursstart.

ICG förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta datum för kurser på grund av oförutsedda händelser såsom sjukdom eller brist på deltagare. Om detta sker kan kunden kräva att den fulla deltagaravgiften återbetalas.

Alla priser anges exkl. moms (25%). Priset vid ordertillfället är det som gäller, dock reserverar vi oss för tryckfel och utsålda varor.

Om du förhindras från att delta på ett event måste du avregistrera dig senast dagen innan genom att skicka oss ett mail till info@icgroup.se och meddela din avbokning. Utebliven avbokning debiteras med 399:- ex. moms.

Insight Cosmetics kan ta foton eller videor under kurser eller evenemang där du som deltagare och/eller ditt arbete kan ingå. Genom att delta i våra kurser eller evenemang ger du Insight Cosmetics oåterkallelig rätt och tillåtelse att använda dessa foton och/eller inspelningar i marknadsföringssyfte.

Upphovsrätt

Bilder och texter på www.icgroup.se och på www.cndsverige.se med tillhörande sidor används i samtycke och med tillstånd från tillverkaren. Alla rättigheter tillhör därför ICG, t.ex. upphovsrätt och copyright.

Bild och text från ovanstående sidor får inte kopieras, reproduceras eller liknande utan skriftligt tillstånd från ICG. Alla rättigheter är reserverade och överträdelse av dessa är föremål för ersättningsanspråk.

 

Dokumentation och vägledning

Som inloggad på www.icgroup.se finner du, under respektive produkt, en produktdeklaration och ett säkerhetsdatablad att ladda hem. Anvisningar och rekommendationer för användande av respektive produkt bör följas. För ytterligare information eller råd, vänligen kontakta oss. ICG garanterar att varorna uppfyller kraven för CE-märkning.

Om produkterna är avsedda för vidareförsäljning måste du som professionell terapeut se till att anvisningar, instruktioner och eventuella varningar finns synliga för alla konsumenter och potentiella kunder som direkt kan komma åt produkterna.

Alla våra kunder kan när som helst be att få ett kompendium med användningsanvisningar och varningar på svenska utan kostnad. Vänligen kontakta kundserviceteamet på ICG.

 

Produkter för professionellt bruk

En stor del av de varor ICG levererar är av hälso-och säkerhetsskäl reserverade för att användas på salonger i behandlingar som sker av professionellt utbildad personal, med intyg som utfärdats av ICG eller av annan, av ICG accepterad skola.

ICG kan när som helst dra tillbaka eller upphäva ett intyg om ICG anser att kunden inte uppfyller vad ICG uppfattar som professionellt ansvar och god praxis.

Det är kundens ansvar att se till att endast produkter märkta för försäljning distribueras (markerad med RRP). Det är även kundens ansvar att se till att behandlingar endast utförs av för uppgiften utbildad personal. ICG förbehåller sig annars rätten att vägra möta framtida leveranser.

Produkter för professionell användning får inte säljas vidare eller användas för något annat ändamål än de behandlingar som kunden är auktoriserat kan tillhandahålla. Varorna får inte användas i utbildningssyfte, om inte kunden har en licens från ICG och korrekt befogenhet att göra det.

Om ICG av misstag levererar professionella produkter till en kund utan nödvändiga tillstånd, kan ICG när som helst kräva att sådana produkter returneras mot utfärdande av kredit.

 

KONTAKTUPPLYSNINGAR

Verksamhetens namn: Insight Cosmetics Group, förkortat ICG. Aktiebolag

Organisationsnummer: 556879-3722

Bankgiro: 833-9798

Etableringsår: 2004

Adress: Hejreskovvej 20C, 3490 Kvistgård

Tel: 08-40 83 82 33

E-mail: info@icgroup.se

Web: www.icgroup.se

Dataansvarig: Nis Juhl Lorenzen

 

Beställning

Som inloggad på vår eShop (www.icgroup.se) du kan beställa varor online. När du loggat in med dina inloggningsuppgifter samt godkänt din beställning får du en orderbekräftelse via e-post. Eventuella ändringar av din beställning kan endast göras per telefon: 08- 40 83 82 33 och senast 30 minuter efter det att mottagit din orderbekräftelse. 

Priser
Alla priser anges i svenska kronor exkl. moms. Priset vid ordertillfället är det som gäller, vi reserverar oss dock för utsålda varor, inmatiningsfel och tryckfel. Fraktkostnad uppges innan du godkänner ditt köp. Alla rek. utpriser  (konsument) anges i svenska kronor inkl. moms 25%.

Betalning
Du kan betala online med kreditkort eller välja att få dina varor skickade mot faktura.

Vid betalning med kreditkort är du alltid skyddad mot missbruk. Du har möjlighet att avvisa en betalning när du får ditt kontoutdrag. Du har ingen självrisk i händelse av att ditt kort missbrukas i en Internetbutik som använder SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalningssystem. Du är alltså bättre skyddad än i den fysiska världen där du har en självrisk om ditt kreditkort missbrukas genom användande av pin-kod. Data som skickas i samband med köp med kreditkort är krypterade (SSL), och det är bara PBS som kan läsa dem. Varken ICG eller andra har möjlighet att läsa data. Beloppet av ditt köp dras först från ditt konto när varorna levereras från ICG. Det kan aldrig dras ett större belopp än vad du har godkänt.

 

Frakt

Kostnaden för frakt är densamma oavsett varans vikt och storlek. ICG använder Post Danmark och Post Nord Sverige som fraktleverantör och är inte ansvarig för leverans eller leveranstid om leveransdatum inte uppfylls. Den typiska leveranstiden är dock 1-3 arbetsdagar.

Om ICG tar emot beställda varor i retur p.g.a felaktig eller otillräcklig information gällande leveransadressen eller om du inte är hemma för att ta emot leveransen betalar kunden för returfrakten av försändelsen. Vi ber dig därför att noga kontrollera den information gällande leverans du uppger.

 

Ångerrätt

Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från den dag du mottager dina varor.

Ångerrätten kan endast utnyttjas om produkten återlämnas i samma skick och mängd du mottagit. Ångerrätten bortfaller om du använder produkten på ett sätt som minskar försäljningsvärdet.

Det är alltid en bra idé att spara originalförpackningen tills att du vet om du vill behålla varan eller inte. Bristande förpackningar kan i vissa fall innebära att försäljningsvärdet försämras och därmed kan ångerrätten inte används.

När ångerrätt utövas betalar du porto för att sända tillbaka produkten till ICG. Du måste först kontakta ICG för att få ett returnummer som ska skrivas på utsidan av försändelsen i närheten av adressen.

Expediering av din retur underlättas om fullständig information finns med i paket - såsom kopia av orderbekräftelse, kopior av tidigare korrespondens med ICG och kontouppgifter för återbetalning.  

Varorna ska skickas till:

Insight Cosmetics Group AB

Hejreskovvej 20C

3490 Kvistgård

Danmark

 

Observera - vi tar inte emot paket som skickas till oss med postförskott.

 

Reklamationsrätt

När du handlar varor hos ICG har du garanti enligt svensk lag. Detta innebär att du antingen får varan reparerad eller utbytt, återbetalad eller prissänkt, beroende på den specifika situationen. Detta kan endast ske om reklamationen är berättigad och om felet inte beror på felaktig användning av produkten eller annat skadlig beteende.

Varan måste reklameras inom skälig tid efter det att du har upptäckt felet och senast två månader efter det att felet upptäckts.

Vid en reklamation behöver du uppge felet på varan samt order- eller fakturanummer på inköpet till ICG. Du får då en retursedel skickad till dig som du använder för  Alla returnerade varor måste - oavsett returens anledning - vara säkert förpackade och emballaget ska tydligt märkas med ett 6-siffrigt returnummer, utfärdat av ICG, i varje enskilt fall. Returen måste göras till ICG senast 8 dagar efter det att överenskommelse skett och returnummer har upprättats, i annat fall annulleras både returnummer och möjligheten till att returnera varorna.Vi återbetalar rimliga fraktkostnader som du har i samband med returnering av produkten då reklamationen är beviljad.

Reklamationer på varor och produkter måste ske till vår adress.

När du returnerar varor måste du bifoga en beskrivning av felet. Observera - vi tar inte emot paket som skickas till oss mot postförskott. Kom alltid ihåg att returnera varorna i originalförpackningar och behåll ett kvitto för porto, så att vi kan återbetala dina utgifter. 

 

Persondatapolitik

Cookies. En cookie är en symbol för det faktum att en användare på ett nätverk registreras hos användaren (användarens hårddisk). På detta sätt vet servern (t.ex. en webbplats) vem användaren är vid nästa besök.

Det lagras inte någon information i en cookie, utan informationen om användaren på en webbplats, t.ex. användarens logg-in på en särskild webbplats. En cookie lagras på användarens hårddisk tillsammans med cachade filer. En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din dators hårddisk. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie, eller så kan du välja att stänga av cookies helt och hållet.

Det enda dessa cookies används för är att känna igen din dator.

Tekniskt sätt är "Cookies" indelade i två typer. Den ena typen kallas "session cookies", de håller koll på vad du lägger i din kundvagn när du navigerar runt på webbplatsen. "Session cookies" lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns en annan typ av "Cookie" kallad "permanent cookie" och den sparas som en textfil på din dator i ca. en månad. En "permanent cookie" tillåter vår server att känna igen din dator nästa gång du loggar in på vår hemsida. På vår eShop www.icgroup.se kan du beställa varor online. När du har angett namn, adress och kontaktuppgifter samt godkännande av din beställning får du en orderbekräftelse via e-post.

 

Ansvarsbegränsning

I den mån det är möjligt ska ICG ska enligt produktansvarslagen ansvara för produkterna för kunden. ICGs ansvar är begränsat till produktansvar vilket inte innefattar ansvar för förlorade löner, transporter, driftkostnader etc. ICG tar inget ansvar till följd av kundens legala relationer med tredje part.

 

Upphovsrätt

Bilder och text på www.icgroup.se och tillhörande sidor används i samtycke och med tillstånd från tillverkaren. Alla rättigheter tillhör därför ICG, t.ex. upphovsrätt och copyright.

 

Bild och text från www.icgroup.se får inte kopieras, reproduceras eller liknande utan skriftligt tillstånd från ICG. Alla rättigheter är reserverade och överträdelse av dessa är föremål för ersättningsanspråk.

Kvistgård, 1 januari 2007.