Att skydda vår miljö, skydda vår natur och bekämpa cancer har i mer än tio år varit ett fokusområde för Insight Cosmetics Group. Här är några av de initiativ vi gör:

Kol-offset

För att hålla den globala uppvärmningen på en hållbar nivå enades det internationella samfundet om ett mål att begränsa den genomsnittliga höjningen av jordens temperatur till 2° C över den preindustriella nivån. För att uppnå detta mål har vi en global budget på ca. 750 miljarder ton CO₂ fram till år 2050. Detta innebär att varje person på jorden har en årlig budget på ca. 2,3 ton CO₂.

Insight Cosmetics Group skickar mer än 100.000 paket varje år och vi är medvetna om att transporter av produkter och människor är en av de stora bovarna till CO₂-föroreningar. För att se till att våra kunder kan beställa sina produkter med gott samvete köper Insight Cosmetics Group varje år offset (neutralisering) av 430.000 kg CO₂-växthusgaser från guldcertifierade Atmosfair-projekt. Denna mängd CO₂ beräknas utifrån vikt och reseavstånd för varje enskilt paket, plus det årliga målet för var och en av våra anställda som räknats ut av det internationella samfundet.

Natur

Under 2012 beslutade vi att adoptera, den då nyligen hittade, orangutang-babyn Ruthie, som nu har blivit stor och trygg. Ända sedan dess har vi finansierat Save the Orangutan-organisationen på Borneo, med uppdrag att rädda och skydda den kritiskt hotade orangutangen och deras livsmiljöer.

Cancer

Bröstcancer är något som alla kvinnor fruktar, och eftersom majoriteten av våra kunder är kvinnor, är detta något vi tyvärr möter alltför ofta. I mer än tio år har vi finansierat Cancer Society's Research Center.