Problem

1. Nageln har inte fått ett högglansigt utseende

Kan bero på:

Skulpteringsgel eller Brisa Gloss är inte komplett genomhärdat

Lösning:

Du måste använda den lampan som tillhör systemet
Härda varje lager separat och full tid.

 

Kan bero på:

Kundens hand är felaktigt placerad i lampa

Lösning:

Försäkra dig om att kundens hand är rätt placerad

 

Kan bero på:

Skulpteringsgel eller Brisa Gloss har applicerats för tjockt och är intekomplett härdat

Lösning:

Härda varje lager i 2 minuter

 

Kan bero på:

Smutsiga och gamla rör som inte producerar tillräckligt med UV-ljus för total genomhärdning

Lösning:

Rengör rören varje dag, torka insidan och utsidan av lampan
Byt rör regelbundet ca var 4 – 6 månad beroende på hur mycket lampan används

 

Kan bero på:

Skulpteringsgel/Brisa Gloss har applicerats för tunt, område utan material

Lösning:

Buffa om nageln och applicera ett nytt lager Brisa Gloss, härda i 2 minuter och torka av toppfilmen med CND Toppfinish och en pad.
Byt rör regelbundet ca var 4 – 6 månad beroende på hur mycket lampan används

 

Kan bero på:

Ytan kan vara repig efter 2 veckors normalt användande av händerna

Lösning:

Använd alltid handskar vid städning och diskning

 

2. Materialet flagnar av nageln i ett lager eller i bitar

Kan bero på:

Antalet timmar som rören är högeffektiva är förbi, lampan producerar inte tillräckligt med ljus för komplett genomhärdning, Annan orsak kan varaatt rören är smutsiga

Lösning:

Byt UV rör regelbundet var 4 - 6 månad beroende på hur mycket lampan används

 

Kan bero på:

UV gel produkten kanske inte härdar ordentligt

Lösning:

Härda varje lager 2 minuter för komplett härdning

 

Kan bero på:

Applicerat ett ojämnt lager av Brisa Bond

Lösning:

Gå tillbaka och gör en ordentlig P.R.E.P samt använd Brisa Bond enligt anvisning

 

Kan bero på:

Ofullständig eller slarvigt utförd P.R.E.P

Lösning:

Gå tillbaka och gör en ordentlig P.R.E.P samt använd Brisa Bond enligt anvisning

 

Kan bero på:

Gel har applicerats för tjockt

Lösning:

Applicera gelprodukten i två tunnare lager, applicera tunnare: Härda i 2 minuter

mellan de båda lagren

 

Kan bero på:

Brisa bond har inte torkat

Lösning:

Härda Brisa Bond i lampan 10 sekunder efter applikation

 

Kom ihåg ! Det är inte nödvändigt att ta bort toppfilmen mellan appliceringarna. Om du gör det måste du fila med 180 grit för att nästa lager gel skall få vidhäftning!

 

3. Flagor lossnar längst kanterna

Kan bero på:

Använt naglarna som verktyg

Lösning:

Välj den CND behandling som passar din kunds livsstil

 

Kan bero på:

Solarier kan orsaka att gelprodukter överhärdas pga den höga UV strålningen som solarier avger

Lösning:

Välj den CND behandlingen som passar kunden bäst

 

Kan bero på:

Otillräcklig eller överhärdning av UV gel

Lösning:

Härda UV gel produkter rekommenderad tid, dvs 2 minuter

 

Kan bero på:

Ej 180-grits buffad yta före nästa lager material

Lösning:

Brisa gel behöver antingen Brisa Bond, 180 grit buffad nagel eller en klibbig

yta för att fästa permanent

 

4. Nageln går av vid brytpunkten

Kan bero på:

UV produkten har applicerats för tunt, stressområdet och sidolinjerna blevinte tillräckligt förstärkta

Lösning:

Fila bort produkten ner till naturlig nagel. Utför en P.R.E.P. Applicera sedan material över det utsatta området

 

Kan bero på:

För hårt tryck vid filning

Lösning:

Använd runda långa tag med lämplig fil, ej lägre än 180 grit

 

Kan bero på:

Kunden har väntat för länge innan återbesök

Lösning:

Boka in dina kunder på regelbundna återbesök.

Ungefär med 3 veckors mellanrum

 

5. Lyft och släpp längs nagelbandet

Kan bero på:

Dåligt utförd P.R.E.P

Lösning:

Utför ordentlig P.R.E.P

 

Kan bero på:

UV gelprodukt på nagelband/hud

Lösning:

Håll marginalen då du applicerar material

 

Kan bero på:

UV gelprodukt för tjockt applicerad längs nagelbandet

Lösning:

Buffra bort det lösa materialet, applicera ett tunt lager skulpteringsgel,

applicera därefter Brisa Gloss

 

Kan bero på:

UV gel produkten är inte tillräckligt härdad

Lösning:

Härda alltid i 2 minuter
Byt rör enligt anvisningar

 

Kan bero på:

Brisa Gloss har runnit och kommit i kontakt med huden

Lösning:

Applicera Brisa Gloss på naglar, lås 10 sekunder innan du fortsätter med två i taget, efter det - härda alla naglar i 2 minuter

 

6. Produkten har skiktat sig

Kan bero på:

Produkten har skiktat sig

Lösning:

Rör om med ett rent verktyg
Undvik att röra om för kraftigt, detta kan skapa luftbubblor

 

7. Produkten har skiktat sig

Kan bero på:

Brisa Paint har skiktat sig

Lösning:

Rulla flaskan mellan händerna. Låt Brisa Paint sätta sig några sekunder, märken efter penseldrag kommer då att försvinna

 

Kan bero på:

Skulpteringsgelen har skiktat sig

Lösning:

Rör försiktigt runt i burken med ett rent verktyg

 

8. Oklara eller ojämna smail linjer

Kan bero på:

Oerfarenhet av att skapa smilelinjer

Lösning:

Öva – det ger färdighet.

 

Kan bero på:

Applicerat för många naglar med White skulpteringsgel eller Brisa Paint åt gången utan utan att använda låsnings tekniken

Lösning:

Applicera material på färre naglar åt gången och använd låsningstekniken

 

Kan bero på:

Råkat föra Pink gel över den vita smilelinjen

Lösning:

Se till att zon 1 är som tjockast mot apex, håll pink gel i zon 2 och 3

 

9. UV gelprodukten rinner ner på nagelband och längs lateralerna

Kan bero på:

Applicerat för mycket UV gel

Lösning:

Det är bättre att skulptera i tunna lager än att använda för mycket under den första applikationen. Applicera i tunna lager och härda 2 minuter mellan varje lager

 

Kan bero på:

Applicerat UV gelprodukten på för många naglar åt gången innan härdning

Lösning:

Använd låsningstekniken för att hålla materialet på plats innan kompletta härdningen på 2 minuter

 

Kan bero på:

UV produkten har blivit för varm och därmed konsistensen för tunn

Lösning:

Håll UV produkterna i rumstemperatur

 

10. Center pocket lifting

Kan bero på:

Gel ofullständigt härdat

Lösning:

Härda i 2 minuter, det går inte att korta ner härdningen

 

Kan bero på:

Skulpteringsgel eller Brisa Gloss har applicerats för tjockt

Lösning:

Applicera tunnare lager, härda mellan varje lager

 

Kan bero på:

Skulpteringsgel har inte härdat fullständigt

Lösning:

Försäkra dig om att kundens hand är rätt placerad i lampan. Tag bort damm från UV rören, och byt rör enligt anvisningar

 

11. Den vita skulpteringsgelén härdar inte

Kan bero på:

Vit skulpteringsgel har applicerats för tjockt

Lösning:

Applicera i 2 tunna lager härda mellan lagren. Använd cleartippar eller clearmallar

 

Kan bero på:

Alla vita gelprodukter har mer färgpigment och pga. av detta kan UV ljuset blockeras eller reflekteras. Härdningen kan ske långsamt speciellt om rören är gamla!

Lösning:

Det kan vara dags att byta rören i lampan.
Tag bort damm från UV rören, och byt rör enligt anvisningar

 

Kan bero på:

Lampans insida reflekterar ljus för härdning ur alla vinklar. Alla vita gelprodukter reflekterar därmed också ljuset och om du skulpterar på vita/ naturella tippar eller mallar kan färgen på dessa göra att ljuset inte kan ta sig igenom. Materialet blir inte härdat från undersidan

Lösning:

Som sista utväg kan du använda dig av Flipe cure metoden dvs. härda både från undersidan och ovansidan i 2 minuter. Flipe cure innebär att man även härdar med handflatan uppåt i lampan i 2 minuter.

 

12. Hudirritation genom kontakt med ohärdad gel produkt/klibbiga ytan

Kan bero på:

Gelprodukter på tex pensel eller burk kan leda till hudirritation

Lösning:

Undvik all hudkontakt med ohärdat material och toppfilmen på nageln.
Hudirritation kan leda till allergi. Håll din pensel och dina burkar rena genom att torka av dem med CND Toppfinish. Använd skyddshandskar.

 

Kan bero på:

Om den klibbiga ytan kommer i kontakt med huden kan hudirritation uppstå

Lösning:

Använd plastad pad med Scrubfresh, rengör med ett lätt tryck, dra paden mot dig, använd en ren yta på paden varje gång du torkar rent, Vrid på paden när du torkat och skall torka igen.

 

Kan bero på:

Dålig salongs hygien

Lösning:

Håll ditt bord rent från damm, följ hygienföreskrifter och produktföreskrifter.
Läs din manual angående gel och produktapplikation.

 

13. Nageln har en ojämn yta efter härdningen

Kan bero på:

Materialet glider pga. för mycket skulpteringsgel/Brisa Gloss

Lösning:

Applicera i tunna lager, härda mellan lagren

 

Kan bero på:

Materialet har applicerats på för många naglar åt gången

Lösning:

Använd låsningstekniken

 

Kan bero på:

För lång tid mellan applicering och härdning, vilket gör att gelen rör på sig.

Lösning:

Använd låsningstekniken för att hålla materialet på plats

 

Kan bero på:

Om gel är varm blir konsistensen tunnare

Lösning:

Undvik att använda gel som är för varm, håll produkterna i rumstemperatur, undvik solljus

 

14. Skulpteringsgel/Brisa Gloss har härdat i burken

Kan bero på:

Gel produkten har blivit över exponerad av UV ljus, stått nära lampan eller i solljus, förvarat i bilen eller liknande.

Lösning:

Håll produkterna borta från solljus , från UV lampan, skydda produkter som inte används

 

15. Nagelplattan upphettas under härdning

Kan bero på:

Skulperingsgel/Brisa Gloss kan upphettas om det härdas för snabbt

Lösning:

Låt kunden sätta in handen i lampan. Om brännkänsla uppstår be kunden ta ut handen och ifrån UV ljuset, det räcker med ett par sekunder härda på nytt i2 minuter

 

Kan bero på:

Brännkänsla uppstår oftast när det andra lagret läggs eftersom det skulpterasnågot tjockare för att skapa en form

Lösning:

Applicera materialet i tunna lager. Låt kunden sätta in handen i lampan.
Om brännkänsla uppstår be kunden ta ut handen och ifrån UV ljuset. Det räcker med ett par sekunder härda på nytt i 2 minuter

 

Kan bero på:

Skadade och tunna nagelplattor beroende på tex. felaktig borttagning av material, aggressiv filning eller liknande som orsakat att nagelbädden är extra känslig

Lösning:

Pröva CNDs akryl system som alternativ. Överfila aldrig naturlig nagel

 

Kan bero på:

Skulpteringsgel eller Brisa Gloss har applicerats för tjockt

Lösning:

Applicera i tunna lager

 

Kan bero på:

Handen har kommit för nära lysrören i lampan

Lösning:

Kontrollera att kunden placerar handen rätt och inte för nära rören

 

Kan bero på:

Nyligen insatta nya lysrör

Lösning:

När nya lysrör används de första dagarna kan du be kunden att börja härdningen genom att placera handen utanför lampan och sedan flytta in efter ca 5 – 10 sekunder för komplett härdning

 

16. Små luftbubblor i materialet

Kan bero på:

UV materialet kan vara överarbetat

Lösning:

Överarbeta inte materialet eller pressa materialet när du applicerar

 

Kan bero på:

Applicera materialet med lätt hand, pressa inte

Lösning:

Arbeta försiktigt och med lätt hand

 

Kan bero på:

Bubblor kan dyka upp och fångas in i materialet när du applicerar, eller redan finnas i burken

Lösning:

Se till att arbeta ut bubblorna från nageln innan du placerar handen i lampan

 

17. Nageln lossnar Ingen vidhäftning av materialet , som helt enkel lossnar från naturlig nagel

Kan bero på:

Ofullständig eller slarvigt utförd P.R.E.P

Lösning:

Gå tillbaka och gör en ordentlig P.R.E.P och produkt applikation

 

Kan bero på:

Glömt Scrubfresh och Brisa Bond innan applicering av materialet

Lösning:

Gå tillbaka och gör om P.R.E.P och produktapplikation, använd ev. P.R.E.P
Boosters.

 

Kan bero på:

Fortfarande en oljig yta på naturlig nagel. Kan bero på att du eller kunden tagit på nageln efter utförd P.R.E.P.

Lösning:

Rengör återigen med Scrubfresh

 

Kan bero på:

Brisa bond har inte härdat

Lösning:

Härda Brisa Bond i lampan 10 sekunder efter applikation

 

18. UV gelprodukten är missfärgad

Kan bero på:

Långvarig exponering för högre värme än rekommenderat

Lösning:

Förvara inte dina UV produkter nära värmekällor (väska i bilen, solljus m.m.)

 

19. Separation fria kanten. Lyft mellan material och naturlig nagel

Kan bero på:

Ofullständig P.R.E.P

Lösning:

Gör om en ordentlig P.R.E.P

 

Kan bero på:

Ingen försegling vid fria kanten

Lösning:

Försegla alltid fria kanten med UV gelprodukt

 

Kan bero på:

UV materialet kan ha tunnats ut av normalanvändning mellan återbesöken

Lösning:

När du får separation mellan material och naturlig nagel, buffa bort allt löst material, borsta bort damm, använd mallar och återskapa fria kanten. Glöm inte att försegla.

 

Kan bero på:

Kunden kanske själv har kortat ner sina naglar mellan återbesöken och därmed brutit förseglingen.

Lösning:

Försegla alltid fria kanten med UV gelprodukt

 

Kan bero på:

Naturlig nagel har blivit torr och skör

Lösning:

Rekommendera kunden att använda Solar Oil, applicera även från baksidan för atthållanaturlignagelflexibel ochibrakondition

 

20. Brisa Gloss släpper längs sidorna och vid fria kanten

Kan bero på:

Brisa Gloss har applicerats för tunt eller för tjockt vid sidorna och fria kanten

Lösning:

Applicera ett jämnt lager enligt manualen

 

Kan bero på:

Brisa Gloss saknades vid fria kanten innan härdning

Lösning:

Försegla fria kanten med Brisa Gloss innan härdning

 

Kan bero på:

Ytan på nageln är för slät

Lösning:

Applicera Brisa Gloss på en klibbig yta eller på 180-grits buffad yta. Var noga med att alltid ha fräsha/nya filar, så är du säker på att filen håller 180 grit.

 

21. Härdat UV material har ojämn eller vågig yta

Kan bero på:

Arbetat för hårt med materialet under appliceringen, detta kan leda till ojämna ytor med små ”gupp” speciellt vid apex i zon 2

Lösning:

UV produkter kräver en lätt hand med penseln
Penseln skall flyta över produkten, för att låta UV gel själv utjämna sig
Denna teknik är ovan för en vätska-och-pulver-användare Lösningen är att låta produkten självutjämna sig
Försök att motstå frestelsen att pressa produkten på plats

 

Kan bero på:

Du har inte kontrollerat nageln från alla vinklar, för att försäkra dig om rätt produktplacering

Lösning:

Ha tålamod låt produkten självutjämna sig
Lägg en liten mängd gel i ”guppet” och låt materialet självutjämna sig, härda i 2 minuter.

 

22. Skulpteringsgel eller Brisa Gloss är för tjockt och själv utjämnar sig inte.

Kan bero på:

UV gelprodukten kan ha tjocknat i din burk om du exponerat denna för UV ljus såsom UV lampan, solljus, eller hög värme

Lösning:

Använd ett rent verktyg och avlägsna eventuella klumpar i burken

 

Kan bero på:

Du har förvarat dina UV produkter för kallt

Lösning:

Förvara produkterna i rumstemperatur
Värm burken mellan dina händer

 

23. Skulpteringsgel eller Brisa Gloss har en rinning konsistens och plattar ut sig omedelbart

Kan bero på:

Du har förvarat dina produkter för varmt

Lösning:

Förvara produkterna i rumstemperatur

 

24. Underhärdning.
UV gel produkten känns klibbig efter härdning även om man torkat av med CND Toppfinish

Kan bero på:

Kundens hand har varit felaktigt placerad i lampan

Lösning:

Försäkra dig om att kundens hand är rätt placerad och blir jämt exponerad med UV ljus

 

Kan bero på:

Gel har applicerats för tjockt

Lösning:

Applicera tunnare lager, härda varje lager separat i full tid, dvs. 2 minuter

 

Kan bero på:

Gelprodukten har inte härdat rekommenderad tid dvs. 2 minuter

Lösning:

Alla lager måste härda i lampan 2 minuter. Du kan inte korta ner denna process.

 

Kan bero på:

Gamla eller smutsiga UV lysrör

Lösning:

För att rengöra; stäng av lampan, låt rören svalna och torka därefter rent med en mjuk trasa.
Byta dina rör regelbundet med ca 4 – 6 månaders mellanrum beroende på hur mycket de används

 

25. Små hål/ojämnheter på ytan

Kan bero på:

Skulpteringsgel eller Brisa Gloss har applicerats för tunt

Lösning:

Applicera ett lagom lager, ungefär som andra lagret nagellack, härda i 2 minuter

 

Kan bero på:

För mycket fildamm kvar på ytan

Lösning:

Försäkra dig om att du alltid borstar bort och rengör ytan innan du lägger nytt material

 

Kan bero på:

Handen felplacerad i lampan

Lösning:

Försäkra dig om att kunden placerar handen rätt i lampan för komplett härdning

 

Kan bero på:

Underhärdning kan göra ytan mjuk

Lösning:

Alla UV produkter kräver en härdning på 2 minuter, försök aldrig korta ner tiden

 

Kan bero på:

Skulperingsgel eller Brisa Gloss för tunt

Lösning:

Härda varje lager separat full tid dvs. 2 minuter

 

Kan bero på:

Härdade inte rekommenderad tid dvs 2 minuter

Lösning:

Alla UV produkter har en härdningstid på 2 minuter i lampan, försök aldrig korta ner tiden

 

Kan bero på:

Smutsiga eller gamla UV lysrör

Lösning:

För att rengöra; stäng av lampan låt rören svalna och torka därefter rent med en mjuk trasa.
Byta dina rör regelbundet med ca 3 – 4 månaders mellanrum beroende på hur mycket de används

 

Kan bero på:

Inte 180 grits buffad yta

Lösning:

Byt till nya filar för att vara säker på att du filar med 180 grit före applikation av Brisa Gloss

 

Bubblor kan ibland komma upp till ytan under härdnings processen

 

26. Små hål/ojämnheter på ytan

Kan bero på:

Skulpteringsgel eller Brisa Gloss har applicerats för tunt

Lösning:

Applicera ett lagom lager, ungefär som andra lagret nagellack, härda i 2 minuter

 

Kan bero på:

För mycket fildamm kvar på ytan

Lösning:

Försäkra dig om att du alltid borstar bort och rengör ytan innan du lägger nytt material

 

Kan bero på:

Handen felplacerad i lampan

Lösning:

Försäkra dig om att kunden placerar handen rätt i lampan för komplett härdning

 

Kan bero på:

Underhärdning kan göra ytan mjuk

Lösning:

Alla UV produkter kräver en härdning på 2 minuter, försök aldrig korta ner tiden

 

Kan bero på:

Skulperingsgel eller Brisa Gloss för tunt

Lösning:

Härda varje lager separat full tid dvs. 2 minuter

 

Kan bero på:

Härdade inte rekommenderad tid dvs 2 minuter

Lösning:

Alla UV produkter har en härdningstid på 2 minuter i lampan, försök aldrig korta ner tiden

 

Kan bero på:

Smutsiga eller gamla UV lysrör

Lösning:

För att rengöra; stäng av lampan låt rören svalna och torka därefter rent med en mjuk trasa.
Byta dina rör regelbundet med ca 3 – 4 månaders mellanrum beroende på hur mycket de används

 

Kan bero på:

Inte 180 grits buffad yta

Lösning:

Byt till nya filar för att vara säker på att du filar med 180 grit före applikation av Brisa Gloss