Menyhållare, A5 , plast
Menyhållare, A5 , plast (2782)

Menu holder, A5, Vertical, Chroome Feet
Menu holder, A5, Vertical, Chroome Feet (2711)

Posterline, plakatlist A1, 60 cm
Posterline, plakatlist A1, 60 cm (6014)

Menyhållare, A4, plast
Menyhållare, A4, plast (2783)

Menu holder, A4, Horisontal, Plastic
Menu holder, A4, Horisontal, Plastic (2793)

Menyhållare, A4, Vertikal m. kromfot
Menyhållare, A4, Vertikal m. kromfot (2712)