Spraybehandlingen

Det är nu dags att spraya kunden. Slå på maskinen och håll pistolen horisontellt. Kom ihåg att alltid flytta hela armen när du sprayar, inte bara handleden så att munstycket alltid är rakt (vinkelrät mot kunden, både horisontellt och vertikalt) för att uppnå ett jämnt resultat. Det betyder också att du måste sitta på huk eller på knä när du sprayar benen, och stå upp när du sprayar överkroppen.

Kom ihåg att alltid trycka på avtryckaren innan du träffar kundens kropp och att släppa avtryckaren efter det att lämnat kundens kropp. Detta kallas "Fanning" och motverkar fläckar på kroppen.

För större områden använder du dig av "Full Strokes", vilket innebär att du flyttar pistolen fram och tillbaka över ett område, så att det området sprayas 2 gånger (en gång framåt och en gång bakåt).

Håll alltid pistolen på ett avstånd av ca.15 cm från kroppen.

Om du råkar släppa avtryckaren när pistolen är på kundens kropp, eller om du får för mycket vätska någonstans, duttar du försiktigt bort överflödet med en pappershandduk. Försök aldrig att torka bort det, eftersom det kommer att orsaka ränder.

A1 - Börja med benen 

• Kunden står framför dig med benen lätt böjda och isär, ungefär i axelbredd.
• Sätt dig på huk, eftersom du ska spraya nedifrån och upp.
• Vrid munstycket till en lodrät position.
• Börja med vänster innerben, håll avtryckaren inne och flytta pistolen från golvet upp över sidan av foten och till toppen av benet och tillbaka ner till golvet igen. (Fanning + Full Stroke)
• Upprepa på framsidan och sedan på utsidan av benet.
• Upprepa hela behandlingen på det högra benet.

A2 – Hals och överkropp

• Res dig upp så att kunden fortfarande står framför dig. Munstycket ska stå kvar i lodrätt läge. Kunden håller armarna rakt ut åt sidorna och tittar en aning uppåt.
• Spraya överkroppen och nacken från höger till vänster, genom att flytta pistolen rakt upp och ner (Full strokes).
• Vrid munstycket till vågrät läge.
• Spraya överkroppen nerifrån och upp genom vågräta rörelser från sida till sida. (Fanning + Full strokes)

A3 - Armar

• Munstycket förblir i ett vågrät läge.
• Du måste nu spraya varje arm i 3 olika lägen.
• Först ber du kunden sträcka ut vänster arm rakt ut åt sidan och låta handen bilda en lös klo med ovansidan av handen mot dig (du bör fortfarande se fingrarna). Kunden bör vrida bort ansiktet från armen. Du sprayar nu från fingrarna in mot kroppen och tillbaka igen. Använd dig av Full stroke och sedan Fanning vid fingrarna.
• Nu kan du be kunden att vända handflatan mot golvet medan du upprepar Full stroke sprayningar som även går ut över knogarna.
• Slutligen ber du kunden att vända handflatan mot dig och böja handen bakåt, så att handflatan är vänd bort från kroppen. Du upprepar nu Full stroke sprayningar och fläktar förbi fingertopparna.
• Upprepa alla steg på höger arm

B4 – Benen bakifrån

• Kunden vänder sig och står nu runt med ryggen mot dig.
• Vrid munstycket till ett lodrätt läge.
• Upprepa behandlingen på samma sätt som du tidigare på gjorde benen. med Fanning och Full strokes. Gör 6 st sådana – 3 på varje ben. Spraya upp över rumpan.

B5 - Rygg och nacke

• Behåll munstycket i en lodrät position.
• Spraya ryggen och nacken på samma sätt som sprayade framsidan av överkroppen. Lodrät uppåt och nedåt, från höger till vänster, och tillbaka igen med Fanning och Full strokes.
• Vrid munstycket till vågrätt läge och spraya vågrät från sida till sida, från midjan upp över ryggen och till nacken med Fanning och Full strokes.
• Lyft eventuellt upp hättan så att även nacken kan sprayas.

B6 - Armar

• Håll munstycket huvudet i ett vågrätt läge och spraya armarna i två olika lägen.
• Först sträcker kunden ut sin vänstra arm och håller handflatorna mot golvet. Spraya från fingrarna till kroppen och tillbaka igen med Full strokes och Fanning ute vid fingrarna.
• Be kunden att vända handflatan mot dig och repetera en Full stroke med Fanning ute vid fingrarna.
• Upprepa behandlingen på den högra armen.

B7 - Sidan av överkroppen

• Be kunden att vända sig tillbaka, så det hon står vänd mot dig.
• Vrid munstycket tillbaka till ett lodrät läge.
• Be kunden lyfta sin högra arm ovanför huvudet.
• Spraya från höften, upp till armhålan och tillbaka igen (Full Stroke).
• Upprepa på vänster sida.

C8 - Ansikte

• Behåll munstycket i en lodrät position.
• Be kunden att blunda, suga in läpparna och hålla andan medan du räknar till 3.
• Räkna till 3 och spraya från vänster till höger genom att flytta pistolen upp och ned i snabba Full strokes, fram och tillbaka, från höger till vänster.
• Upprepa om kunden önskar ett mörkare resultat. Kontrollera att även öronen har fått färg.

D9 – Kontrollera fläckar

• Kontrollera om det finns områden som måste sprayas som t.ex. rumpan eller naturliga hudveck.
• Spraya de områden som inte redan sprayats väldigt lätt.
• Kontrollera att det inte finns några områden som har sprayats för mycket - särskilt händer, fötter och hals.
• Dutta i så fall mycket lätt med en pappershandduk, för att avlägsna överskottsvätska. Kontrollera, särskilt för män, att det inte finns något överskott av vätska i håren på benen.