Light Elegance™

Light Elegance startade 1999 i Eugene, Oregon. Lezlie McConnell ägde och arbetade med naglar på en exklusiv salong och hennes man, Jim, var en polymerkemist som arbetade med polyuretansystem, som användes inom trä- och transportindustrin. Det visade sig vara en strålande kombination. Jim och Lezlie har alltid varit intresserade av att förenkla livet för sina terapeuter och hur de produkter de använder sig av dagligen skulle kunna bli bättre, säkrare, mer kostnadseffektiva och mer tilltalande för kunderna.

De produkter som Jim och Lezlie skapade och testade i salongen blev populära hos både terapeuter och kunderna och verksamheten växte och växte. De tog en risk, gjorde en plan och började skapa, tillverka och sälja Light Elegance utanför sina egna dörrar. Lezlie sålde salongen och Jim lämnade sin position som företags kemist. Och Light Elegance föddes.

Här är vad som fungerade och fungerar fortfarande nu. Light Elegance nagelprodukter är doftfria, lätta att applicera, har styrka och flexibilitet för kompletta förlängningar och förstärkningar samt påfyllningar. Light Elegance erbjuder också ett brett utbud av produkter som kan appliceras ovanpå gel, akryl, fiber och naturliga naglar.

Lezlie tar fram färger och nyanser och Jim förbättrar produkterna, så att de blir bättre än de var året innan. Det är lika enkelt - och lika svårt som just så.